Índex de matèries

Jurdic (39720) Llibres Ebooks
Dret civil mercantil (9160) Llibres Ebooks
* Obres generals, manuals universitaris, tractats de dret civil (1989) Llibres Ebooks
* Obres generals, manuals i tractas de dret mercantil (1340) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislaci
* Dret de la persona (542) Llibres Ebooks
* Persones jurdiques (associacions i fundacions)
* Dret dobligacions i contractes (1395) Llibres Ebooks
- Teoria general (118) Llibres Ebooks
- Compra-venda i permuta (118) Llibres Ebooks
- Arrendaments i propietat horizontal (439) Llibres Ebooks
- Dret de danys i resposabilitat civil (389) Llibres Ebooks
- Contracte de serveis (prestaci de serveis, execuci dobra, transpo) (109) Llibres Ebooks
- Societat civil
- Propietat intellectual (218) Llibres Ebooks
* Drets reals
- En general (38) Llibres Ebooks
- Usdefruit
- Servitud
- Hipoteca (138) Llibres Ebooks
- Altres (93) Llibres Ebooks
* Dret Registral i Notarial (Registre Civil i Mercantil, Dret Hipotecari)
* Dret de Famlia (787) Llibres Ebooks
- Menors (147) Llibres Ebooks
- Matrimonial (250) Llibres Ebooks
- Altres (231) Llibres Ebooks
* Dret de Successions
* Dret Forals
* Contrataci Mercantil en general
* Dret de segurs
* Contrataci bancaria
* Dret de Societats (572) Llibres Ebooks
- Societats de Capital (Annima i Limitada) (272) Llibres Ebooks
- Altres formes socials (157) Llibres Ebooks
* Competncia i propietat industrial
* Dret Martim
* Dret del Mercat de Valors
* Ttols Valors
* Dret de la insolvncia (personal i empresarial)
* Dret de les Telecomunicacions
* Dret de Consum
* Dret Informtic
* Dret de patents
* Transport
* Dret Concursal
Dret Administratiu (8564) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (2867) Llibres Ebooks
- Part general (208) Llibres Ebooks
- Part especial (82) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislaci (1643) Llibres Ebooks
* Dret Autonmic
* Dret Local (654) Llibres Ebooks
* Dret Urbanstic i de la Construcci (1196) Llibres Ebooks
- Dret urbanstic (976) Llibres Ebooks
- Dret de la construcci (165) Llibres Ebooks
* Contrataci Pblica
* Rgim Pblic dels Bns
- Aiges (104) Llibres Ebooks
- Costes (27) Llibres Ebooks
- Ports
- Carreteres
- Mines
- Patrimoni Histric i altres (34) Llibres Ebooks
* Funci Pblica (972) Llibres Ebooks
* Procediment Administratiu (698) Llibres Ebooks
* Jurisdicci Contenciosa
* Expropiaci forosa
* Dret Ambiental
- Ecologia (167) Llibres Ebooks
* Dret de l Esport
* Responsabilitat patrimonial de lAdministraci
* Dret de la Sanitat
* Dret del turisme
* Extrangeria
* Telecomunicacions
* Protecci de Dades
* Energies
Dret penal (3798) Llibres Ebooks
* Obres generals i manuals universitaris (1063) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislaci
* Part General del Dret Penal (748) Llibres Ebooks
- Introducci (Norma, Llei, Interpretaci, Fonts, Dret Penal Internacional) (209) Llibres Ebooks
- Teoria del Delicte (306) Llibres Ebooks
- Teoria de la pena (198) Llibres Ebooks
- Circumstncies modificatives de la responsabilitat criminal (35) Llibres Ebooks
* Dret Penal. Part Especial (1137) Llibres Ebooks
- Vida, integritat fsica i salut (359) Llibres Ebooks
- LIibertat sexual, honor, intimitat i prpia imatge (78) Llibres Ebooks
- Delictes Contra la Salut Pblica (66) Llibres Ebooks
- Delictes contra lAdministraci Pblica (31) Llibres Ebooks
- Altres (624) Llibres Ebooks
* Dret Penal econmic i afins
- Delictes contra la propietat (moble i inmoble) (24) Llibres Ebooks
- Delictes contra la Propietat Intel.lectual
- Hisenda Pblica i Seguretat Social (37) Llibres Ebooks
- Delictes contra la Propietat Intel.lectual i Industrial
- Insolvncies Punibles
- Delictes Societaris (41) Llibres Ebooks
- Delictes contra la Hisenda Pblica i la Seguretat Social (90) Llibres Ebooks
- Contra els Drets dels Treballadors
- Delicte Urbanstic (28) Llibres Ebooks
- Falsedats Documentals
- Altres (163) Llibres Ebooks
* Dret Penitenciari
Dret del treball (5068) Llibres Ebooks
* Obres generals i manuals universitaris (1189) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislaci
* Obres actualitzades i CD-Rom
* Contractaci Laboral
* Extinci del contracte de treball
* Negociaci collectiva
* La relaci laboral (533) Llibres Ebooks
- Salari (77) Llibres Ebooks
- Jornada (55) Llibres Ebooks
- Altres aspectes de la relaci laboral (375) Llibres Ebooks
* Dret Sindical
* Seguretat social (946) Llibres Ebooks
* Procs Laboral i de la Seguretat Social
* Seguretat i Salut laboral
Dret Processal (3661) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (895) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislaci (553) Llibres Ebooks
* Obres actualitzades i CD-Rom
* Dret Processal Civil (1256) Llibres Ebooks
* Dret Processal Penal (689) Llibres Ebooks
* Dret arbitral
Dret Financer i Tributari (2868) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (1121) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislaci
* Dret pressupostari
* Hisendes Autonmiques i Locals
* Tributs en general
* Liquidaci, Inspecci i Recaptaci de Tributs
* Revisi dactes tributaris
* Infraccions i Sancions Tributries
* Impost de la renda sobre les persones fsiques
* Impost de Societats
* Impost Sobre el Valor Afegit (IVA)
* Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurdics Documentats
* Impost de successions i donacions
* Altres impostos: duanes, fiscalitat internacional i altres
* Tributs locals
- IAE
- IBI
- Increment del valor del terrenys de naturalesa urbana
- Impostos de la construcci
- Contribucions especials
- Altres (21) Llibres Ebooks
Dret Constitucional (3185) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (1078) Llibres Ebooks
* Drets fonamentals (553) Llibres Ebooks
* Distribuci de competncies entre lEstat i les CC.AA
* Sistema de fonts
* Altres matries (578) Llibres Ebooks
* Legislaci
* Dret Comparat
* Tribunal Constitucional
* Esquemes
Dret Eclesistic de lestat i Dret Cannic (342) Llibres Ebooks
Dret Internacional (2411) Llibres Ebooks
* Pblic (556) Llibres Ebooks
* Privat
* Comunitari (907) Llibres Ebooks
* Legislaci
Dret Rom i Histria del Dret (728) Llibres Ebooks
* Dret Rom
* Histria del Dret
Introducci al Dret. Teoria Jurdica (2327) Llibres Ebooks
* Introducci al Dret
* Sociologia del Dret
* Filosofia del Dret i Teoria general del Dret (1117) Llibres Ebooks
* Drets Humans (526) Llibres Ebooks
Criminologia i Criminalstica (793) Llibres Ebooks
* Criminologia
* Cincies Policials i Criminalstica
Oposicions (967) Llibres Ebooks
* Judicatura i Secretaris Judicials
* Oficials Auxiliars i Agents
* Cossos de ladministraci Local
* Cossos de ladministraci autonmica
* Altres / Varis
Revista Jurdica (290) Llibres Ebooks
* Abogacia
* Crnica Juridica Hispalense
* Cursos Euromediterrnis Bancaja de Dret Internacional
* Revista Dret i Criminologia
* Revista Europea de Drets Fonamentals
* Revista Facultat Dret Universitat de Granada
* Revista Jurdica de Canarias
* Revista Jurdica de la Comunitat Valenciana
* Revista Penal
* Teoria i dret Revista de pensament juridic
* Revista Exlegibus
* Juez. Cuadernos de Jurisprudencia
* Mirada Hispnica
* Revista Xurdica Galega
* Jurpolis Revista de Derecho y Poltica
* Dossier de Jurisprudncia
* Revista Internacional de Dret i Cincies Socials
* Nova Criminis Visiones Criminolgicas de la Justicia Penal
Cine i Dret (427) Llibres Ebooks
Diccionari Jurdic (125) Llibres Ebooks
Producte electrnic
Argumentaci Jurdica (325) Llibres Ebooks
Tirant Tributari (356) Llibres Ebooks
Gesti de Despatxos (93) Llibres Ebooks
Dret privat
* Dret Mercantil i Comercial
Dret pblic
* Cerques relacionades
Nous Drets
* Cerques relacionades
* Biotica i Biologia
* Dret i psicoanlisi
Dret i ciutadania
* Accs a la justcia
* Consumidor
* Drets especials
Cincies Socials (52456) Llibres Ebooks
Economia (7751) Llibres Ebooks
* En general (3100) Llibres Ebooks
* Microeconomia
* Macroeconomia (2323) Llibres Ebooks
- En general (968) Llibres Ebooks
- Economia Financera i Monetaria (748) Llibres Ebooks
- Poltica fiscal (355) Llibres Ebooks
- Sector Exterior i Comer internacional (337) Llibres Ebooks
- Ocupaci (42) Llibres Ebooks
- Inflaci
* Histria de leconomia
- Mundial (69) Llibres Ebooks
- Americana
- Europea (23) Llibres Ebooks
- Espanyola (54) Llibres Ebooks
* Economia Poltica (784) Llibres Ebooks
* Estadstica
* Nova Economia (1029) Llibres Ebooks
* Informtica
* Turisme (764) Llibres Ebooks
Empresa (9451) Llibres Ebooks
* Producci (619) Llibres Ebooks
* Recursos humans (776) Llibres Ebooks
* Marketing (1729) Llibres Ebooks
- Comportament del consumidor (69) Llibres Ebooks
- Marketing estratgic (1276) Llibres Ebooks
- Direcci de marketing (71) Llibres Ebooks
* Administraci dempreses (4886) Llibres Ebooks
- En general (2834) Llibres Ebooks
- Tcnica Comercial (1476) Llibres Ebooks
- Formaci professional (422) Llibres Ebooks
* Qualitat
* Prevenci de Riscos Laborals
* Logistica
Contabilitat (1605) Llibres Ebooks
* En general (1030) Llibres Ebooks
* Analtica
* Financera
* Matemtiques
Cincies poltiques (6123) Llibres Ebooks
Sociologia (12160) Llibres Ebooks
* Teories sociolgiques (4467) Llibres Ebooks
* Demografia (883) Llibres Ebooks
* Sociologia del treball
* Sociologia de lesport
* Sociologia dels mitjans de masses (1108) Llibres Ebooks
* Sociologia de les organitzacions (676) Llibres Ebooks
* Histria de la sociologia
* Feminisme (600) Llibres Ebooks
Benestar social (629) Llibres Ebooks
Informtica aplicada
Esports (4331) Llibres Ebooks
Divulgaci cientfica (948) Llibres Ebooks
Assaig (2902) Llibres Ebooks
Oposicions (5100) Llibres Ebooks
Protocol (727) Llibres Ebooks
Oci (4793) Llibres Ebooks
Criminologia (136) Llibres Ebooks
Cincies de la Seguretat
Humanitats (146454) Llibres Ebooks
Antropologia (1349) Llibres Ebooks
Geografia (18245) Llibres Ebooks
* Geografia dEspanya (14945) Llibres Ebooks
- Descriptiva (44) Llibres Ebooks
- Humana social, poltica i cultural (76) Llibres Ebooks
- Atles i mapes (199) Llibres Ebooks
* Geografia Mundial (3264) Llibres Ebooks
- Descriptiva (73) Llibres Ebooks
- Humana social, poltica i cultural (234) Llibres Ebooks
- Atles i Mapes (242) Llibres Ebooks
Belles Arts (6360) Llibres Ebooks
* Obres generals i teoria de lart (3240) Llibres Ebooks
* Antiga
* Medieval
* Moderna (Renaixena i Barroc)
* Contempornia ( Des del Neoclassicisme als nostres dies) (582) Llibres Ebooks
* Revistes dart
* Colorear
Histria (34699) Llibres Ebooks
* Obres generals (24935) Llibres Ebooks
* Prehistria i Arqueologia (821) Llibres Ebooks
* Antiga (702) Llibres Ebooks
* Medieval (914) Llibres Ebooks
* Moderna (663) Llibres Ebooks
* Contempornia (2286) Llibres Ebooks
* Paleografia i Numismtica
Biblioteconomia i Arxivstica (2923) Llibres Ebooks
* Biblioteconomia (1880) Llibres Ebooks
* Arxivstica
Filosofia (11082) Llibres Ebooks
* Filosofia Contempornia (2225) Llibres Ebooks
* Lgica, Teoria del coneixement i filosofia de la cincia (2165) Llibres Ebooks
* Esttica
* tica (854) Llibres Ebooks
- Poltica (439) Llibres Ebooks
* Metafsica
* Filosofia clssica
* Filosofia Oriental
Teologia i Religions (12105) Llibres Ebooks
Psicologia (17635) Llibres Ebooks
* Histria de la Psicologia
* Psicologia bsica
* Psicobiologia
* Psicologia de la personalitat
* Psicologia evolutiva
* Psicologia social i dorganitzacions
* Psicologia Clnica (3226) Llibres Ebooks
* Metodologia
* Autoajuda (9644) Llibres Ebooks
* Psicoanlisi
* Sexualitat
Pedagogia (24206) Llibres Ebooks
* Histria de leducaci (2264) Llibres Ebooks
* Teoria de leducacci (1479) Llibres Ebooks
* Didctica i organitzaci escolar (5175) Llibres Ebooks
* Investigaci i Diagnstic (579) Llibres Ebooks
Cincies de la infromaci (7428) Llibres Ebooks
* Periodisme (2332) Llibres Ebooks
* udio-visual (1499) Llibres Ebooks
* Comunicaci (3865) Llibres Ebooks
Filologia, Lingstica i Teoria dels Llenguatges (27640) Llibres Ebooks
* Filologia Hispnica (14913) Llibres Ebooks
* Filologia Catalana (815) Llibres Ebooks
* Filologia Anglesa (2886) Llibres Ebooks
* Filologia Clssica (738) Llibres Ebooks
* Altres Filologies (2844) Llibres Ebooks
* Gramtiques
* Fonologia
* Semntica
* Teoria dels llenguatges
* Altres
- Sintaxi
Clssics Grecs i Llatins (3533) Llibres Ebooks
Diccionaris i enciclopdies (2060) Llibres Ebooks
* Castell o Espanyol
* Catal i Valenci
* Angls
* Francs
* Alemany
* Llat i grec
* Itali, Portugus-Gallec
* Altres
* Enciclopdies
Biografies (8393) Llibres Ebooks
* Clssics
* Contemporanis (1702) Llibres Ebooks
* Cine
Msica (2262) Llibres Ebooks
Fotografia (1592) Llibres Ebooks
Cincies Ocultes (2120) Llibres Ebooks
Escacs (173) Llibres Ebooks
Literatura (172269) Llibres Ebooks
Poesia (11517) Llibres Ebooks
* Castellana (994) Llibres Ebooks
- Medieval (39) Llibres Ebooks
- Moderna (73) Llibres Ebooks
- Contempornia (675) Llibres Ebooks
- Hispano-Americana (108) Llibres Ebooks
* Catalana/Valenciana
- (Fins al segle XVIII incls)
- Contemporania (191) Llibres Ebooks
* Anglesa i Americana
* Francesa
* Alemanya
* Altres (1397) Llibres Ebooks
* Llengua
* Teatre
Teatre (2821) Llibres Ebooks
* Teatre Clssic (fins al segle XIX incls)
* Teatre Contemporani
* Tcnica Teatral (641) Llibres Ebooks
Narrativa (147697) Llibres Ebooks
* Narrativa castellana (30395) Llibres Ebooks
- Narrativa medieval (115) Llibres Ebooks
- Narrativa Moderna (1185) Llibres Ebooks
- Narrativa Contempornia (20119) Llibres Ebooks
- Narrativa Hispano-Americana (6513) Llibres Ebooks
- Narrativa Ertica (187) Llibres Ebooks
Narrativa Gai i Lsbica (5) Llibres Ebooks
- Relats (515) Llibres Ebooks
- Narrativa Gai i Lsbica (59) Llibres Ebooks
* Narrativa catalana, valenciana i balear (6170) Llibres Ebooks
- (Fins al segle XVIII incls) (65) Llibres Ebooks
- Narrativa (Segles XIX al XXI) (1079) Llibres Ebooks
* Narrativa Anglesa i Americana (9265) Llibres Ebooks
* Narrativa Alemanya i Escandinava (4814) Llibres Ebooks
* Narrativa daltres pasos (9673) Llibres Ebooks
* BestSellers (1445) Llibres Ebooks
* Cincia Ficci (21249) Llibres Ebooks
- Terror (683) Llibres Ebooks
- Fantasa (1634) Llibres Ebooks
- Cincia Ficci (1129) Llibres Ebooks
* Novella histrica (3706) Llibres Ebooks
* Novella policaca (5083) Llibres Ebooks
* Narrativa infantil i juvenil (36821) Llibres Ebooks
- Narrativa infantil catalana, valenciana i balear (1116) Llibres Ebooks
- Cmics (2073) Llibres Ebooks
- Poesia infantil (22) Llibres Ebooks
- Calendaris (260) Llibres Ebooks
- Agenda (333) Llibres Ebooks
- Primers lectors (1530) Llibres Ebooks
- Llibres de jocs (964) Llibres Ebooks
- Desplegables (105) Llibres Ebooks
- Narrativa Infantil i Juvenil (8538) Llibres Ebooks
- Contes (499) Llibres Ebooks
* Narrativa Francesa (4780) Llibres Ebooks
* Humor (1110) Llibres Ebooks
* Narrativa Vasca (12058) Llibres Ebooks
* Novella Romntica (5573) Llibres Ebooks
* Novella ertica (1265) Llibres Ebooks
* Novela Grfica
Assaig i Crtica Literria (2174) Llibres Ebooks
* Critica Literria (643) Llibres Ebooks
- Crtica Literria Espanyola (336) Llibres Ebooks
Teatre (22) Llibres Ebooks
Poesia (77) Llibres Ebooks
Narrativa (124) Llibres Ebooks
- Crtica Literria Catalana (115) Llibres Ebooks
Teatre (4) Llibres Ebooks
Poesia (16) Llibres Ebooks
Narrativa (87) Llibres Ebooks
- Crtica Literria Estrangera (160) Llibres Ebooks
Teatrre (9) Llibres Ebooks
Poesia (33) Llibres Ebooks
Narrativa (81) Llibres Ebooks
* Assaig (1090) Llibres Ebooks
Histria de la Literatura (18078) Llibres Ebooks
* Antiga (Llatina i grega)
* Edat Mitjana
* Segle d Or
* Moderna i Contempornia
* Hispano-Americana
Llibres de Viatges i Guies (10378) Llibres Ebooks
* Llibres de Viatges (576) Llibres Ebooks
* Guies (9560) Llibres Ebooks
- Guies d`Espanya (381) Llibres Ebooks
- Guies d Europa (379) Llibres Ebooks
- Resta del mn (311) Llibres Ebooks
- Gastronomia (6487) Llibres Ebooks
Informtica (6268) Llibres Ebooks
Ofimtica (880) Llibres Ebooks
* Word
* Access
* Excel
* Altres
Windows (341) Llibres Ebooks
Disseny Grfic (1113) Llibres Ebooks
Xarxes (341) Llibres Ebooks
Internet (649) Llibres Ebooks
Hardware (88) Llibres Ebooks
Llenguatges de Programaci (1061) Llibres Ebooks
* Linux
* Unix
* Visual Basic
* MS-2
* Java
* Oracle
* SQL
* Altres
Altres (2417) Llibres Ebooks
Dispositius
Cincies (20301) Llibres Ebooks
Arquitectura (4128) Llibres Ebooks
* Construcci (2141) Llibres Ebooks
* Varios
* Assaig
* Monogrfics
* Revistes
Disseny (589) Llibres Ebooks
Enginyeria (4984) Llibres Ebooks
* Enginyeria Civil (2317) Llibres Ebooks
- Carreteres (24) Llibres Ebooks
- Ferrocarrils (24) Llibres Ebooks
- Estructures
- Formig
- Industrial (44) Llibres Ebooks
- Altres (815) Llibres Ebooks
* Installacions
* Materials (868) Llibres Ebooks
* Qualitat
* Dibuix Tcnic (572) Llibres Ebooks
* Topografia
* Soldadura
Fsica (1425) Llibres Ebooks
* Electricitat y Magnetisme
* Fundaments de Fsica
* Termodinmica
* Altres
Qumica (804) Llibres Ebooks
* Analtica
* Fisicoqumica
* Fundaments de Qumica
* Inorgnica
* Orgnica
Biologia (3412) Llibres Ebooks
Matemtiques (1935) Llibres Ebooks
Medi Ambient (973) Llibres Ebooks
Geologia (304) Llibres Ebooks
Mecnica (102) Llibres Ebooks
Astronomia (497) Llibres Ebooks
Tecnologia (502) Llibres Ebooks
En general (1487) Llibres Ebooks
Medicina (8779) Llibres Ebooks
Anatomia (282) Llibres Ebooks
Anestesiologia
Cardiologia (104) Llibres Ebooks
Cirugia (268) Llibres Ebooks
Neurologia (380) Llibres Ebooks
Dermatologia i Venereologia (137) Llibres Ebooks
Inmunologia i allrgia
Endocrinologia i Nutrici (658) Llibres Ebooks
Farmacologia (110) Llibres Ebooks
Fisologia,Bioqumica i Biologia (245) Llibres Ebooks
Geriatria
Ginecologia (244) Llibres Ebooks
Hematologia i Hemoterpia
Oftalmologia (101) Llibres Ebooks
Pediatria (275) Llibres Ebooks
Traumatologia (90) Llibres Ebooks
Oncologia
Psiquiatria (158) Llibres Ebooks
Infermeria (816) Llibres Ebooks
Fisioterapia (158) Llibres Ebooks
En general (4495) Llibres Ebooks
Veterinaria (288) Llibres Ebooks
Odontologia (95) Llibres Ebooks
Gentica
Urologia
Otorrinolaringologia (138) Llibres Ebooks
Nefrologia
Radiologia
Reumatologia
Neumologia (124) Llibres Ebooks
Medicina Esportiva
Medicina Legal
Medicina natural
Medicina Interna
Medicina epidemiolgica
Productes Electrnics (26) Llibres Ebooks
Tablet
Smartphone
E-Readers
Fundes
Ocasions (141) Llibres Ebooks
Llibre docasi (141) Llibres Ebooks