Promociones exclusivas para clientes

Codi Civil de Catalunya i lleis complementàries (Inclou el Codi de Consum) 12ª Ed. 2017

Recomendar a un amigo Añadir a mis libros
En papel:
En stock, salida inmediata
9,90 € 9,40 € (Descuento -5.0%)
Consultar disponibilidad en tiendas
Libro electrónico*:
Disponible en versión pdf drm Disponible en versión epub Disponible lectura nube
6,00 €
*Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí.


"Actualitzat amb la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modifi cació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.? D?acord amb la Disposició Final Novena, aquesta llei entra en vigor l?1 de gener de 2018, llevat de l?apartat 1 de la disposició final segona (que afegeix un apartat 4 a l?art. 211-3), l?apartat 11 de la disposició final quarta(que modifica l?art. 461-12), l?apartat 4 de la disposició final cinquena (que afegeix un apartat 5 a l?article 565-11) i la disposició final sisena (que afegeix la disposició transitòria vint-i-unena a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals), que entren en vigor l?1 de març de 2017. El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 6 de juny de 2017, ha acordat admetre a tràmit recurs d?inconstitucionalitat contra els arts. 3 4 i 9 de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Llibre VI del CCCat, en les parts que donen nova redacció als arts. 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), arts. 621-56 i 621-57 (contracte de permuta), arts. 622-21 a 622-42 (contracte de mandat i gestió d?afers aliens) i Disposició Transitòria Primera.

Introducir comentario
Libros escritos por
Si no se cargan automáticamente los resultados, pulse aqui para cargar